Belit: Korišćenje IKT tehnologija u očuvanju energije

1. Naziv i kratak opis teme:

“Korišćenje IKT tehnologija u očuvanju energije”

U obzir dolaze različite teme i ideje od strane studenata u oblasti „high tech“-a – uključujući, i softver, i hardver. Prednost imaju sledeće teme: Embedded Systems, Technology in Medicine, Security Solutions for Mobile and Web.

2. Opis veština i znanja koje bi studenti trebalo da poseduju:

ASP.NET C#, ASP.NET VB, HTML, JavaScript, Java, SQL Server 2008, XML

3. Vremenski okvir mentorskog rada sa studentima:

3-6 meseci

4. Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir ideje/rešenja:

Na osnovu dostavljene biografije i razgovora sa zainteresovanim studentima od strane predstavnika kompanije, nakon čega će u obzir  biti uzeti i: idejno rešenje, dizajn rešenja i front end, rešenje ispunjava specifikaciju kompletno i tačno, kao i dobro formatiran, razumljiv kod, primerena upotreba mogućnosti programskog jezika.

5. Rok za prijavu:

30.10.2015.

Za dodatne informacije pišite nam na info@marketplaceofideas.rs

Napomena: Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. Partneri na projektu će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi partneri na projektu ne preuzimaju odgovornost.