Byteout: Podelite Sharebo sa svetom!

1. Naziv i kratak opis teme:

Projekat pod nazivom Sharebo je sistem za komunikaciju, deljenje, čuvanje i pretragu informacija na veoma jednostavan i i brz način između članova jedne organizacije, tima ili bilo koje druge grupe ljudi koji imaju tu potrebu.
Da bi projekat bio uspešan, nije dovoljno samo napraviti proizvod već ga je potrebno i na adekvatan način promovisati. Sama promocija jednako je bitna kao razvoj jer će broj korisnika proizvoda biti direktno srazmeran uspehu projekta.

2. Opis veština i znanja koje bi studenti trebalo da poseduju:

– Odlično poznavanje engleskog jezika i sposobnost pisanja promotivnih tekstova i blogova na engleskom.
– Od studenata koji bi bili deo marketing tima posebno se očekuje visok nivo samoinicijative, proaktivnosti i mašte.
– Sklonost ka novim tehnologijama i praćenje trendova u svetu IT industrije.
– Poznavanje rada u grafičkim alatima (Photoshop, Ilustrator …) je plus.

3. Vremenski okvir mentorskog rada sa studentima:

Najmanje tri meseca. Moguć je dogovor o produžetku saradnje u zavisnosti od želja studenta i potreba projekta.

4. Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir ideje/rešenja:

Na osnovu dostavljene biografije i razgovora sa zainteresovanim studentima od strane predstavnika kompanije.
Ideja već postoji, potrebno je realizovati je najbolji mogući način, a uvereni smo da nam sveže ideje i velika energija studenata u tome mogu dosta pomoći.

5. Rok za prijavu:

30.10.2013.

Za dodatne informacije pišite nam na info@marketplaceofideas.rs

Napomena: Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. ICT Net će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi ICT Net ne preuzima odgovornost.