Byteout: Sharebo

1. Naziv i kratak opis teme:

Sharebo je sistem za komunikaciju, deljenje, čuvanje i pretragu informacija na veoma jednostavan i i brz način između članova jedne organizacije, tima ili bilo koje druge grupe ljudi koji imaju tu potrebu.
Sistem će biti realizovan u vidu moderne veb aplikacije korišćenjem Drupal Content Management System-a koji u svojoj osnovi koristi PHP programski jezik. Za “front end” odnosno klijentski deo aplikacije biće korišćeni HTML 5 i CSS 3.
Ideja je da se razvije poseban modul koji će na vrlo lak način moći da se integriše u bilo koji Drupal sajt i time proširi funkcionalnost već postojeće veb aplikacije.

2. Opis veština i znanja koje bi studenti trebalo da poseduju:

• Poznavanje koncepata programiranja u bilo kom naprednijem programskom jeziku je neophodno.
• Poznavanje Web programiranje i znanje PHP-a, HTML-a, CSS-a i JavaScripta je prednost.
• Samoinicijativa i prethodni rad na projektima i van fakulteta se visoko ceni.
• Pisanje stabilnog i dobro testiranog koda i posvecivanje paznje detaljima

3. Vremenski okvir mentorskog rada sa studentima:

Najmanje tri meseca. Moguć je dogovor o produžetku saradnje u zavisnosti od želja studenta i potreba projekta.

4. Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir ideje/rešenja:

Na osnovu dostavljene biografije i razgovora sa zainteresovanim studentima od strane predstavnika kompanije.
Ideja već postoji, potrebno je realizovati je najbolji mogući način, a uvereni smo da nam sveže ideje i velika energija studenata u tome mogu dosta pomoći.

5. Rok za prijavu:

30.10.2013.

Za dodatne informacije pišite nam na info@marketplaceofideas.rs

Napomena: Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. ICT Net će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi ICT Net ne preuzima odgovornost.