Devana: Implementacija MPU-6050 na Arduino ploču

1. Naziv i kratak opis teme:

„Implementacija MPU-6050 na Arduino ploču“

Osmišljavanje i povezivanje MPU-6050 žiroskopa i akcelerometra na Arduino ploču, implementacija drajvera.

2. Opis veština i znanja koje bi kandidati trebalo da poseduju:

Potrebno: Poznavanje embedded sistema i pisanje drajvera za embedded mikrokontrolere.
Poželjno: Poznavanje rada žiroskopa i akcelerometra.

3. Vremenski okvir mentorskog rada sa kandidatima:

Mesec dana sa mogućnošću produženja do tri meseca.

4. Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir ideje/rešenja:

Na osnovu procene mentora.

5. Rok za prijavu:

30.10.2015.

Za dodatne informacije pišite nam na info@marketplaceofideas.rs

Napomena: Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. Partneri na projektu će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi partneri na projektu ne preuzimaju odgovornost.