HTEC: Različite teme i ideje

1. Naziv i kratak opis teme:

U obzir dolaze različite teme i ideje od strane studenata u oblasti „high tech“-a – uključujući, i softver, i hardver. Prednost imaju sledeće teme: Embedded Systems, Technology in Medicine, Security Solutions for Mobile and Web.

2. Opis veština i znanja koje bi studenti trebalo da poseduju:

U zavisnosti od teme, studenti bi trebalo da poseduju dovoljno visok nivo tehničkog znanja kako bi, uz adekvatnu pomoć, mogli da realizuju željene projekte. HTEC tim će se potruditi da studentima pruži svu potrebnu tehničku, poslovnu i logističku podršku.

3. Vremenski okvir mentorskog rada sa studentima:

Od identifikacije tima, pa do kraja trajanja projekta.

4. Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir ideje/rešenja:

Na osnovu dostavljene biografije i kratkog opisa ideje/rešenja, HTEC tim će doneti odluku da se upozna sa relevatnim timovima, te da izvrši finalni odabir na osnovu komplementarnosti projekata sa aktivnostima kompanije.

5. Rok za prijavu:

31.08.2015.

Za dodatne informacije pišite nam na info@marketplaceofideas.rs

Napomena: Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. Partneri na projektu će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi partneri na projektu ne preuzimaju odgovornost.