HTEC – Hight Tech Engineering Center

High Tech Engineering Center

HTEC je privatni R&D centar koji se bavi razvojem softverskih I hardverskih rešenja u okviru IoT domena za startup-e i lidere u IT industriji širom Evrope i USA.

Proglašeni smo za 3. najbrže rastuću tehnološku kompaniju u Centralnoj i Istočnoj Evropi prema izveštaju Deloitte-a.

Šta tačno radimo? Razvoj celokupnog rešenja: hardware, firmware, low level software, DSP, aplikacioni software (Web i mobile). To nas čini idealnim razvojnim centrom za Internet of Things projekte. Razvijamo kompletan system od nule, od ideje do izlaska na tržište.

Ono u čemu smo najbolji su ljudi koje imamo u kompaniji, eksperti u oblastima koji vole svoj posao i uživaju radeći jedni sa drugima. Razvijamo naše zaposlene do maksimuma njihovih potencijala od trenutka kada počnu sa radom u našoj kompaniji bilo da su tek svršeni studenti ili seniori u oblastima.

Zadaci kompanije HTEC:

1) Razvoj Meeting Planner aplikacije u timu praktikanata

Realizacija samostalnih rešenja/ideja:

1) IoT (Internet of Things) rešenje za povećanu bezbednost u saobraćaju