PSTech: Rešenje za razmenu XML tekstualnih poruka

1. Naziv i kratak opis teme:

Klijent – server rešenje za razmenu XML tekstualnih poruka

2. Opis veština i znanja koje bi studenti trebalo da poseduju:

Osnovno poznavanje računarskih mreža, poznavanje C++a/Java-e.

3. Vremenski okvir mentorskog rada sa studentima:

Mentorski rad će se obavljati u periodu Jul-Novembar 2015.godine. Trajanje mentorskog rada će biti definisano nakon odabira kandidata.

4. Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir ideje/rešenja:

Na osnovu dostavljene biografije i razgovora sa zainteresovanim studentima od strane predstavnika kompanije.

5. Rok za prijavu:

Istekao

Za dodatne informacije pišite nam na info@marketplaceofideas.rs

Napomena: Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. Partneri na projektu će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi partneri na projektu ne preuzimaju odgovornost.