Mikroelektronika: CMS Sajt

1. Naziv i kratak opis teme:

“CMS Sajt”

Potrebno je napraviti osnovu za CMS sajt u CakePHP-u. Krenuti od inicijalnog dizajna baze i projektovanja kako bi sajt trebalo da funkcioniše i da radi, počevši od prostog editovanja statičkih stranica do nekih možda naprednijih stvari kao što su dinamičke strane, download modul, shopping cart modul.

2. Opis veština i znanja koje bi kandidati trebalo da poseduju:

Kandidat bi trebalo da pokrije samu tehničku izvedbu od projektovanja, definisanja baze i kodiranja prema definisanom projektnom planu. Kao rezultat mentoringa i rada kandidata se očekuje da postoji osnova za CMS sajt koja bi bila modularna i koja bi se lako nadogradjivala.

3. Vremenski okvir mentorskog rada sa kandidatima:

Mesec dana.

4. Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir ideje/rešenja:

Na osnovu procene mentora.

5. Rok za prijavu:

30.10.2015.

Za dodatne informacije pišite nam na info@marketplaceofideas.rs

Napomena: Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. Partneri na projektu će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi partneri na projektu ne preuzimaju odgovornost.