Mikroelektronika: Generisanje ELF fajla iz emcl fajla

1. Naziv i kratak opis teme:

“Generisanje ELF fajla iz emcl fajla (mikroe objektni file format)”

Napisati dll koji učitava EMCL fajl i pretvara u ELF objektni fajl sa debug informacijama.

2. Opis veština i znanja koje bi kandidati trebalo da poseduju:

Potrebno: Poznavanje objektno orijentisanog programiranja
Poželjno: Prethodno iskustvo u Delphi radnom okruženju

3. Vremenski okvir mentorskog rada sa kandidatima:

Mesec dana.

4. Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir ideje/rešenja:

Na osnovu procene mentora.

5. Rok za prijavu:

30.10.2015.

Za dodatne informacije pišite nam na info@marketplaceofideas.rs

Napomena: Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. Partneri na projektu će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi partneri na projektu ne preuzimaju odgovornost.