Mikroelektronika: Interni DAC moduli

1. Naziv i kratak opis teme:

“Interni DAC moduli (postoje na više arhitektura)”
Napisati funkciju za kontrolu internog DAC (digital to analog) internog modula nekog ili svih ponuđenih familija mikrokontrolera.

2. Opis veština i znanja koje bi kandidati trebalo da poseduju:

Potrebno: Poznavanje C programskog jezika
Poželjno: Prethodno iskustvo u embedded programiranju

3. Vremenski okvir mentorskog rada sa kandidatima:

Mesec dana.

4. Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir ideje/rešenja:

Na osnovu procene mentora.

5. Rok za prijavu:

30.10.2015.

Za dodatne informacije pišite nam na info@marketplaceofideas.rs

Napomena: Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. Partneri na projektu će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi partneri na projektu ne preuzimaju odgovornost.