Mikroelektronika: Vizuelni dizajn baze mikroERP-a

1. Naziv i kratak opis teme:

“Vizuelni dizajn baze mikroERP-a”

Projektom je potrebno definisati dokumentaciju kojom se jasno određuju veze između tabela i modela koji se koriste u bazi. U programu EER Diagram (koji se nalazi o okviru programa MySQL Workbench 6.1) kreirati vizuelni dizajn baze. Kreiranje ovog dizajna predviđeno je u saradnji sa IT odeljenjem i već postojećim UML modelima i bazom. Kao rezultat mentoringa i rada kandidata se očekuje jasno definisana vizuelna prezentacija baze.

2. Opis veština i znanja koje bi kandidati trebalo da poseduju:

U programu EER Diagram (koji se nalazi o okviru programa MySQL Workbench 6.1) kreirati vizuelni dizajn baze.

3. Vremenski okvir mentorskog rada sa kandidatima:

Mesec dana.

4. Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir ideje/rešenja:

Na osnovu procene mentora.

5. Rok za prijavu:

30.10.2015.

Za dodatne informacije pišite nam na info@marketplaceofideas.rs

Napomena: Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. Partneri na projektu će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi partneri na projektu ne preuzimaju odgovornost.