O projektu

Projekat „Marketplace of Ideas“ („Berza ideja“) je namenjen mladima od 18-30 koji se bave savremenim tehnologijama i pruža im mogućnost da sarađuju sa nekim od najvećih kompanija iz sektora informacionih i komunikacionih tehnologija.

Ova platforma ima za cilj da kroz programe prakse, kao i druge oblike saradnje ostvari bolje povezivanje privatnog sektora i mladih. Platforma će u buduće biti  jedan od servisa KZMU i na taj način će biti dostupna svim mladima koji će imati priliku da sa mentorima razvijaju svoje ideje i steknu praktična znanja koristeći nove tehnologije.

Dalji razvoj platforme realizuje se kroz projekat „Ekonomsko i organizaciono osnaživanje mladih na teritoriji Grada Beograda“ koji sprovodi Grad Beograd, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Realizacija projekta podrazumevatri faze. Prva faza obuhvataće  saradnju mladih i kompanija kroz mentorski rad na razvoju ideja kandidata, ili kroz rad na rešavanju zadataka delegiranih od strane kompanija. U drugoj fazi projekta realizovaće se program obuke. U trećoj, poslednjoj, fazi učesnici će imati priliku da na Belgrade Venture Forumu predstave rezultate rada ostvarene tokom učešća u ovom projektu.

Nosioci projekta

KZMU

Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima Gradske uprave Grada Beograda

www.kancelarijazamlade.rs

ictNET

ICT Net

„ICT Net“ je udruženje kompanija, pojedinaca, akademskih i naučno-obrazovnih institucija posvećenih razvoju sektora informacionih i komunikacionih tehnologija u Srbiji. Kao otvorena organizacija i jedinstven izvor informacija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, „ICT Net“ klaster svojim članicama pruža mogućnost da kroz različite programe edukacije, promocije, internacionalizaciju i učešće u EU projektima, unaprede svoje poslovanje i povećaju konkurentnost na tržištu.
www.ict-net.com

Projekat podržali

etf

Elektrotehnički fakultet Beograd

www.etf.bg.ac.rs

visa

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

www.viser.edu.rs

eestec

EESTEC LC Beograd

eestec.etf.bg.ac.rs

visaICT

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

www.ict.edu.rs

EstiemLogo

ESTIEM LG Beograd

www.estiem.org.rs

 

Finansijska podrška

cirilica.JPG 

Projekat „Ekonomsko i organizaciono osnaživanje mladih na teritoriji Grada Beograda”, sprovodi Grad Beograd, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.