Prijava studenata za zadatke kompanija

Želim da se prijavim za rad na rešavanju zadataka delegiranih od strane kompanija!

Individualna prijava:
Priloži dokument
Priloži dokument
Prijave timova:
Priloži dokument
Priloži dokument
Please wait...

 

Napomena:
Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. Partneri na projektu će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi partneri na projektu ne preuzimaju odgovornost.