Prijava za implementaciju studentskih rešenja

Želim da realizujem svoju ideju uz pomoć mentora!

Priloži dokument
Priloži dokument
Please wait...

 

Napomena:
Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. Partneri na projektu će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata.
Za ispunjenje obaveza studenata i firmi partneri na projektu ne preuzimaju odgovornost.