Prijavite kompaniju

Pozivamo vas da se uključite u projekat „Marketplace of Ideas“ („Berza ideja“), koji Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima Gradske uprave Grada Beograda (KZMU) ove godine sprovodi u saradnji sa ICT Net-om. Projekat je finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i namenjen je mladima od 18-30 godina koji se bave savremenim tehnologijama.

Šta nudi projekat?

Mogućnost angažovanja najboljih kandidata kroz:

  1. Rad sa kandidatima/timovima na realizaciji kompanijskih projekata, ili,
  2. Rad na razvoju ideja.

Kao budući poslodavac, imate priliku da kroz praktičan rad neposredno oblikujete potencijale mladih kandidata i adekvatno usmerite njihova postojeća znanja, tako da svojim aktivnim zalagnjem efikasno doprinesu unapređenju vašeg poslovanja.

U zavisnosti od kapaciteta i broja mentora koje mogu delegirati za rad sa mladima, kompanije mogu i na jedan, i na drugi način, angažovati jednog ili više kandidata za rad na jednom ili nekoliko projekata.

Koja je uloga kompanija?

U početnoj fazi realizacije projekta od kompanija se očekuje da:

  1. Preciziraju način na koji žele da ostvare saradnju sa kandidatom/timovima, tj. da li žele da ih angažuju za rad na kompanijskim zadacima ili za realizovanje ideja kandidata, ili za oboje.
  2. Delegiraju mentore čiji će zadatak biti da:
  3. Određuju oblasti u kojima žele da uključe mlade i odrede kriterijume za odabir ideja/rešenja na kojima će kandidati raditi, i definišu zadatke popunjavanjem obrasca za zadatke.
  4. Učestvuju u radu komisije koja će jednom mesečno evaluirati ideje pristigle od strane kandidata ukoliko se opredele za opciju mentoringa ideja.
  5. Rade sa kandidatima na realizaciji ideja.

Nakon što budu odabrani pojedinci ili timovi koji će učestvovati u projektu i dodele im se mentori, počinje individualan rad kompanije sa kandidatima. Mentori iz kompanije će voditi odabrane kandidate kroz proces razvoja ideje/rešenja, i davati im neophodne smernice. Sa druge strane mladi će davati svoj doprinos i novu perspektivu u pogledu postavljenog problema ili razvoja rešenja.

Realizovane ideje će biti predstavljene na Belgrade Venture Forumu. Tom prilikom će kandidati i mentori predstaviti postignute rezultate i podeliti svoja iskustva o učešću u projektu.

Sve zainteresovane kompanije mogu da se prijave do 21.07.2015.  

Za više informacija kontaktirajte nas putem mejla: info@marketplaceofideas.rs.

 

Prijava za kompanije:

1. Preuzmite prijavni formular: Obrazac za zadatke (.docx)
 
Priložite dokument
Please wait...