PSTech: Android Aplikacija – SCRUM Poker karte

1. Naziv i kratak opis teme:

Potrebno je napraviti Android aplikaciju koja bi predstavljala alternative klasičnim kartama za SCRUM Poker planiranje. Aplikacija omogućava korisniku da iz liste ponuđenih karata odabere jednu, koja se potom prikazuje preko celog ekrana. Korisnik ima mogućnost da kartu “okrene”, kako drugi korisnici ne bi mogli da je vide. Na komandu se karta ponovo okreće, uz prateću animaciju. Sve karte treba da imaju PSTech logo.
Aplikacija treba da ima i zasebnu funkcionalnost koju će koristiti SCRUM Master. Ta funkcionalnost je ništa više nego tajmer koji odbrojava 10 sekundi, uz grafički prikaz, i uz zvučnu notifikaciju po isteku vremena.

2. Opis veština i znanja koje bi studenti trebalo da poseduju:

Android, Java.

3. Vremenski okvir mentorskog rada sa studentima:

1-2 meseca.

4. Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir ideje/rešenja:

Na osnovu dostavljene biografije i razgovora sa zainteresovanim studentima od strane predstavnika kompanije.

5. Rok za prijavu:

30.10.2013.

Za dodatne informacije pišite nam na info@marketplaceofideas.rs

Napomena: Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. ICT Net će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi ICT Net ne preuzima odgovornost.