PSTECH: Enterprise Twitter Manager

1. Naziv i kratak opis teme:

Sistem koji pomaže firmama u Twitter komunikaciji, odnosno omogućava kontrolisani tok informacija ka spolja. Radi po principu da više ljudi proizvodi sadržaj, ali da postoje kontrolne tačke na kojima se taj sadržaj propušta dalje ukoliko dolazi od ljudi – grupe koja nema direktno pravo da pušta informacije.
Minimalno je potrebno napraviti web aplikaciju koji će ovo podržati. Kasnije nadogradnje sistema bi podržale slanje i odobravanje poruka sa mobilnih uređaja (Android i iOS).

2. Opis veština i znanja koje bi studenti trebalo da poseduju:

Java, JavaScript, HTML5/CSS3, Twitter API

3. Vremenski okvir mentorskog rada sa studentima:

2 meseca.

4. Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir ideje/rešenja:

Na osnovu dostavljene biografije i utiska koji predstavnici firme steknu u razgovoru sa zainteresovanim studentima.

5. Rok za prijavu:

30.10.2013.

Za dodatne informacije pišite nam na info@marketplaceofideas.rs

Napomena: Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. ICT Net će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi ICT Net ne preuzima odgovornost.