Razvoj Meeting Planner aplikacije u timu praktikanata

1. Naziv i kratak opis teme:

Razvoj Meeting Planner aplikacije u timu praktikanata

2. Opis veština i znanja koje bi studenti trebalo da poseduju:

Poznavanje osnova programiranja i osnovno znanje i/ili interesovanje za neku od sledećih tehnologija: Java, Android, iOS, C#, PHP, Front-End programiranje ili UI/UX dizajn

3. Vremenski okvir mentorskog rada sa studentima:

Angažovanje po potrebi tokom 3 meseca, period 17.08. – 17.11.

4. Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir ideje/rešenja:

Prema postignutim uspesima, kao i prema pokazanom interesovanju i motivaciji za učenje u okviru praktičnog rada studenata, a na osnovu selekcije sprovedene od strane predstavnika kompanije

5. Rok za prijavu:

Istekao

Za dodatne informacije pišite nam na info@marketplaceofideas.rs

Napomena: Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. Partneri na projektu će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi partneri na projektu ne preuzimaju odgovornost.