TP: Biblioteka za finansijske aplikacije

1. Naziv i kratak opis teme:

Biblioteka za finansijske aplikacije koja se izvršava na grafičkim karticama.

2. Opis veština i znanja koje bi studenti trebalo da poseduju:

Predznanje iz NVIDIA CUDA.

3. Vremenski okvir mentorskog rada sa studentima:

Od identifikacije tima, pa do kraja trajanja projekta (decembar 2013. godine).

4. Kriterijumi po kojima će se vršiti odabir ideje/rešenja:

Na osnovu dostavljene biografije i razgovora sa zainteresovanim studentima od strane predstavnika kompanije.

5. Rok za prijavu:

30.10.2013.

Za dodatne informacije pišite nam na info@marketplaceofideas.rs

Napomena: Svi detalji rada na projektu će biti usaglašeni i definisani tokom razgovora između kompanija i studenata. ICT Net će pružiti podršku prilikom definisanja odnosa i vida saradnje između firmi i studenata. Za ispunjenje obaveza studenata i firmi ICT Net ne preuzima odgovornost.